google-site-verification=ogR5DsMfLB1ByndLUa35_pL1HSpzOy2W7FC4_j6qPRI
%30 a Varan Lansman İndirimi Başladı %30 a Varan Lansman İndirimi Başladı %30 a Varan Lansman İndirimi Başladı %30 a Varan Lansman İndirimi Başladı

İletkenlik ne ile ölçülür

Tarih: 27.04.2024 00:43
İletkenlik ne ile ölçülür
Suyun iletkenliği, suyun içinde bulunan çeşitli iyonların elektriksel iletkenliğini ifade eder. Bu iletkenlik, suyun içerdiği maddelerin çözünürlüğüne ve iyon konsantrasyonuna bağlı olarak değişir. İletkenliğin ölçülmesi, suyun kalitesinin belirlenmesinde önemli bir faktördür ve çeşitli yöntemlerle yapılır.

İletkenlik Ne İle Ölçülür?

Suyun iletkenliği, suyun içinde bulunan çeşitli iyonların elektriksel iletkenliğini ifade eder. Bu iletkenlik, suyun içerdiği maddelerin çözünürlüğüne ve iyon konsantrasyonuna bağlı olarak değişir. İletkenliğin ölçülmesi, suyun kalitesinin belirlenmesinde önemli bir faktördür ve çeşitli yöntemlerle yapılır.

Suyun Moleküler Yapısı ve İletkenlik:

Suyun moleküler yapısı, suyun iyonik özelliklerini belirler. Suyun H2O molekülü, bir oksijen atomu ile bir hidrojen atomundan oluşur. Bu moleküler yapı, suyun yüksek dielektrik sabitine ve yüksek dipol momentine sahip olmasını sağlar. Bu da suyun iyonları çözmesini ve iletkenlik göstermesini sağlar.

PH Seviyesi ve İletkenlik:

Suyun pH seviyesi, hidrojen iyonu (H+) ve hidroksil iyonu (OH-) konsantrasyonunu belirler. pH seviyesi arttıkça (asidik ortamdan alkali ortama doğru), suyun iletkenliği de artar. Bu, suyun içinde daha fazla iyonun bulunmasından kaynaklanır.

Suyun İletkenlik Değerleri:

Suyun iletkenlik değerleri, mikrosiemens cinsinden ölçülür. İçme suyu kalitesi için genellikle 50 mikrosiemens/metre (µS/m) veya daha az değerler arzu edilir. Bu düşük değerler, suyun temiz ve sağlıklı olduğunu gösterir. Ancak, suların iletkenlik değerleri coğrafi ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

İçilebilirlik ve Arıtma:

İçilebilir suyun iletkenlik değeri genellikle 500 µS/m'nin altında olmalıdır. Bu değerin üzerindeki sular genellikle evsel arıtmaya tabi tutulur. Evsel arıtma sistemleri, suyun içindeki iyonları ve diğer kirleticileri uzaklaştırarak suyu içilebilir hale getirir.

İletkenlik Değerlerinin Değişimi ve Kontrolü:

Suyun iletkenliği, çevresel faktörlerden etkilenebilir. Endüstriyel atıklar, tarımsal faaliyetler ve doğal kaynaklardan gelen kirlilikler, suyun iletkenlik değerlerini artırabilir. Bu durumda, suyun iletkenliğini azaltmak için çeşitli arıtma yöntemleri kullanılabilir. Ters ozmoz, iyon değişimi ve aktif karbon filtreleme gibi yöntemler, suyun iletkenlik değerlerini düşürmek için etkili olabilir.

Sonuç olarak, suyun iletkenliği, suyun içinde bulunan iyonların ve çözelti maddelerinin miktarını belirler. İletkenlik değerleri, suyun kalitesini değerlendirmede önemli bir parametre olup, içme suyu için belirli standartlara uyulması gereklidir. Bu değerlerin kontrolü ve gerekli arıtma yöntemlerinin uygulanması, sağlıklı ve temiz içme suyu sağlanması için önemlidir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...